Gebruikerslogin

Willekeurige afbeelding

ledenfeest2008- 9.jpg

Bestuur

Goju-Ryu Westerlo bestuursvergadering van

Naam Initialen Functie Aanwezig Afwezig
Bries Karel BK Afgevaardigde Goju-Ryu Westerlo x
Daems Willem DW Secretaris x
Goormans Guido GG Voorzitter x
Frederix Danny FD x
Wynants Bert WB Penningmeester x


Inhoudsopgave

 1. Goedkeuring vorig verslag
  • Integraal goedgekeurd
 2. vakantie 2022
 3. kledij
 4. activiteiten
 5. bestuursvergadering
Logo

Verslag

 1. Goedkeuring vorig verslag
  • Integraal goedgekeurd
  • Elk verslag wordt als draft doorgestuurd ter verificatie. Bij het uitblijven van opmerkingen voor de meegegeven publicatiedatum, is het automatisch goedgekeurd. DW zorgt voor draftverslag en WB voor publicatie
 2. vakantie 2022
  • Jeugd
   • laatste les woensdag 22 juni 2022
   • terug zaterdag 3 september 2022
   Volwassenen
   • mix gesloten op 17 juni 2022
   • juli verder trainen
   • laatste les vrijdag 29 juli 2022
   • terug vrijdag 26 augustus 2022
  • Danny informeert of we tijdens sluiting Mixx in Heultje terecht kunnen en de zaal in juli beschikbaar is
  • de zaal in Heultje is beschikbaar op 17 juni en woensdagen van juli volgens directeur
  • hoeven wij nog contact op te nemen met gemeente ?
 3. kledij
  • hoody’s
   • besteld door Karel
   • aankoop klein 32 euro
   • aankoop groot 40 euro
   • verkoopprijzen worden aangepast naar 35 en 45 euro
   • Bert past aan op site
   T-shirts
   • volgende vergadering voorbeelden meebrengen
   • Eric wil eventueel sponseren
   • hij zal ook voorbeeld van reclame op T-shirt laten weten
 4. activiteiten
  • familietraining
   • zaterdag 4 juni was een succes
   • foto’s genomen met toestel van Danny
   • graag enkele foto’s op facebook
   • volgende ergens in januari
   • bepalen door lesgevers jeugd
   jeugdactiviteit
   • mei 2023 nog te bespreken
   zomerbar Mixx
   • demo + drankverkoop
   • augustus
   • GG zal verder info zoeken
   interheijoshin en ledenfeest
   • op stage informeren bij sensei Lu
   ledenvergadering vzw
   • ook op stage bespreken met sensei Lu
   • eventueel online ?
   etentje werkende leden Westerlo
   • Bert maakt “doodle”
   • Eric en Katrijn worden ook uitgenodigd
 5. volgende vergadering
  • met Willem.
  • vaste prijs keikogi
  • alle betalingen via site
  • volmacht GG (niet om betalingen te doen , maar om op vragen van Sonja te kunnen antwoorden)
  • wanneer kan het voor Willem ? liefst na stage