Informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering 18/02/2012

zaterdag 18 februari 2012 - 13:00 - 14:00

Info vanuit de clubwerking

 • Info omtrent Goju-Ryu Westerlo & Goju-Ryu Viersel binnen de BKF
  • OGKK
  • IOGKF
  • BKF (VKF/VKA)
 • Info omtrent aangesloten leden van Goju-Ryu Westerlo
  • Aantal en verhouding volwassenen/jeugd
  • Verduidelijking dat +14jaar = volwassen
  • Aansluiting bij VKF ifv verzekering
  • Verduidelijking aanvraag tussenkomst ziekenfonds
 • Info omtrent website
  • Werking van rekening
  • Gebruik van de eigen account
  • = het instrument ifv communicatie (mailadressen, evenementlogs, etc)
 • Overzicht van de jaarlijkse activiteiten